Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Všeobecné

Zamagurská deviatka 2023 5. ročník

Do obce Spišské Hanušovce dnes zavítalo 137 bežcov a Nordic Walkerov, aby si zasúťažili na pretekoch Zamagurská deviatka.

9 km trať s prevýšením 400+ metrov dnes najrýchlejšie odbehol Lukáš Koperdák s časom 40:27 min. pred Tomášom Vaškom a Martinom Mlynárom. Medzi ženami boli najrýchlejšie Michaela Kucháriková (49:18 min.), Žaneta Goleňová a Zuzana Krivoňáková.

Kompletné výsledky si môžete pozrieť na https://pretekaj.sk/zamagurskadeviatka2023

Moderátor: Jozef Joy Krulčik

Pár fotiek z akcie :

https://www.facebook.com/zamagurskadeviatka/posts/pfbid0aX7y6F6MV8Y4HwNuBhDhbaYrs52cUSe2U29ygz3UF4sq8KXUt4HwsgfmC4e6xJaUl

https://www.facebook.com/zamagurskadeviatka/posts/pfbid02hPxP4Q8EJFFAmt3uCNkyfGScGKd6QW5SUxjcd4T86T7ndxQk5B7kkgWTcgJAseUgl

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2022

Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2022

Obec Spišské Hanušovce v zmysle § 4 ods. 6 zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o  Enviromentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2022.

Úroveň vytriedenia odpadu za rok 2022 je 73,75 %.

Sadzba poplatku pre rok 2023 za uloženie zmesového komunálneho odpadu (200301) a objemného odpadu (200307) na skládku odpadov je  11,-€ za  1tonu odpadu.

Ustanovujúce zasadnutie OcZ

Dňa 23.11.2022 sa v kultúrnom dome v Spišských Hanušovciach uskutočnilo ustanovujúce obecné zastupiteľstvo. Oznámenie o výsledkoch volieb starostu a výsledky volieb obecného zastupiteľstva predniesla predsedníčka volebnej komisie pani Margita Budzáková. Po slávnostnom zložení sľubu starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva odovzdala pani Margita Budzáková osvedčenie o zvolení a pán Ing. Jozef Dudžák odovzdal insígnie novozvolenému starostovi Ing. Jozefovi Pazerovi. Po príhovore starostu obce nasledovalo zasadnutie obecného zastupiteľstva podľa schváleného programu. Do funkcie zástupcu starostu bola menovaná pani poslankyňa Mgr. Dominika Frankovská. Novozvolenému starostovi a novozvolenej pani poslankyni a pánom poslancom prajem veľa dobrých nápadov. trpezlivosti a správnych rozhodnutí.

Skip to content