Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Všeobecné

Jarné upratovanie katastra

Dňa 12.4.2024 sa v obci uskutočnilo jarné upratovanie katastra Spišské Hanušovce v okolí miestnych komunikácií a rieky, ktorého sa zúčastnili žiaci základnej a materskej školy v spolupráci dobrovoľným hasičským zborom, poľovníckym združením Gojnica.

Ďakujem pánovi riaditeľovi, pani učiteľkám a pánom učiteľom, poslancom Jánovi Pazerovi, Milanovi Kaňukovi a Martinovi Kostkovi, členom DHZ Jozef Talár, Peter Pisarčík, Matúš Matonok, Silvia Pazerová, PZ Gojnica, Ondrej Grivalský a Róbert Babík a všetkým žiakom za vyzbieranie veľkého množstva odpadu, čím sme si skrášlili našu prírodu a poučili deti že odpadky do prírody nepatria.

Všetkým zúčastneným ďakujeme za ochotu pomôcť prírode 🌲🌳🌏

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2023

ZVEREJNENIE INFORMÁCIE O ÚROVNI VYTRIEDENIA KOMUNÁLNYCH ODPADOV ZA KALENDÁRNY ROK 2023

    Obec Spišské Hanušovce, zastúpená starostom obce Ing. Jozefom Pazerom zverejňuje informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2023 v zmysle zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:

ÚVKO = (200101) + (200102) + (200103) + (200104) + (200125) + (200126) + (200135) + (200136) + (200139) + (200105) + (200301) + (200307)

                     206 549

ÚVKO =——————– x 100  = 71,23 %

                    289 973

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2023 v obci Spišské Hanušovce je 71,23 %.

Sadzba poplatku pre rok 2024 za uloženie zmesového komunálneho odpadu (200301) a objemného odpadu (200307) na skládku odpadov je  11,-€ za  1tonu odpadu.

Výročná členská schôdza DHZ

Dňa 30. decembra 2023 sa konala výročná členská schôdza dobrovoľného hasičského zboru ,kde sme zhodnotili svoju činnosť za rok 2023 a stanovili si plány na rok 2024.

Schôdze sa zúčastnili :okrskový delegát Jakub Dlhý, predseda OSP Niedzica Adam święty, členovia dhz a detí

Organizácia DHZ má 57 členov a 19 mladých hasičov

Výjazdy a akcie v roku 2023

➡️20.1.2023 Školenie prvej pomoci pod vedením záchrana Jozefa Pazeru

➡️23.1.2023 výjazd č.1. – orezávanie stromu zamostami spadnutý strom na telekomunikačný stĺp

➡️25.1.2023 výjazd č.2. – čistenie ČOV BJ 13

➡️31.1.2023 výjazd č.3. – požiar komína

➡️03.02.2023 súťaž mladých hasičov v Spišskej Starej Vsi

➡️04.02.2023 výjazd č.4. – zhadzovanie snehu zo strechy a odpratávanie spadnutého stromu

➡️18.02.2023 Obecná zabíjačka

➡️18.03.2023 výjazd č.5. umývanie cesty a zametanie cesty po zimnom období

➡️28.04.2023 výjazd č.6. doplnenie vody do frézy, frézovanie cesty na nižnom konci obce

➡️03.05.2023 výjazd č.7. prepláchnutie kanálov Červený Kláštor – Smerdžonka

➡️04.05.2023 výjazd č.8 prepláchnutie priepustov po frézovaní na hlavnej ceste

➡️05.05.2023 Jarné upratovanie v obci spolupráci zo ZŠ Spišské Hanušovce

➡️07.05.2023 sv. omša na slávnosť patróna hasičov Sv. Floriána

➡️13.05.2023 okresná detská súťaž v Spišskej Belej

➡️14.05.2023 okresná súťaž dospelý v Spišskej Belej

➡️26.05.2023 stavanie mája pred obecným úradom

➡️28.05.2023 IX. Ročník detskej hasičskej súťaží

➡️01.06.2023 Deň deti – ukážka techniky a súťaže pre detí.

➡️25.06.2023 výjazd č.9 – požiar auta

➡️01.07.2023 výjazd č.10. asistenčná služba – jánska vatra

➡️02.07.2023 výjazd č.11. asistenčná služba zamagurská deviatka

➡️03.07.2023 upratovanie zbrojnice kontrola techniky

➡️16.07.2023 výjazd č.12 čistenie odpadu BJ 13

➡️05.08.2023 Memoriál Karola Pazeru 4. ročník súťaže železný hasič.

➡️06.08.2023 Dni obce slávnostná sv. omša

➡️24.09.2023 Dni obce Osturňa – posviacka štandardy

➡️25.09.2023 výjazd č.13. – Taktické cvičenie v DSS Spišské Hanušovce

➡️30.09.2023 výjazd č. 14. taktické cvičenie v CIME Spišskej Belej

➡️28.10.2023 súťaž mladých hasičov o pohár prezidenta DPO vo Svite

➡️02.11.2023 výjazd č.15. čistenie kanalizácie v obci

➡️14.12.2023 výjazd č. 16. vešanie vianočnej výzdoby

➡️19.12. 2023 výjazd č. 17. čistenie kanálu

➡️22.12.2023 výjazd č. 18. čistenie kanálu

➡️22.12.2023 roznášanie kalendárov na rok 2024

Plán na rok 2024

🔥Podľa rokovacieho poriadku uskutočníme počas roka jednu členskú a minimálne 6 výborových schôdzí.

🔥V rámci okrsku sa zúčastníme previerky pripravenosti hasičských družstiev.

🔥Hasičskú techniku zverenú do opatery DHZ budeme pravidelne ošetrovať, aby bola zabezpečená jej sústavná pohotovosť.

🔥Oboznámime obyvateľov obce s ochranou pred požiarmi formou obecného rozhlasu.

🔥Vykonáme preventívne prehliadky obytných domov a hospodárskych budov.

🔥Na veľkú noc sa zúčastníme stráženia božieho hrobu

🔥Na sv. Floriána patróna HASIČOV sa zúčastníme slávnostnej sv. omše

🔥Vykonáme čistenie kanalizácie v obci.

🔥Zúčastníme sa slávnostnej procesie na sviatok Božieho Tela.

🔥V spolupráci s Obecným úradom budeme pokračovať v starostlivosti o objekt Požiarnej zbrojnice.

🔥Pripravíme X. ročník hasičskej súťaže mladých hasičov

🔥Na počesť dňa MDD usporiadame akciu „Hasiči deťom“

🔥Pripravíme V. ročník súťaže „Železný hasič“

🔥Podľa potreby a požiadaviek starostu obce sa zúčastníme na asistenčnej činnosti na akcii „Dni obce“

🔥 asistenčná služba na bežeckých pretekoch Zamagurská deviatka

🔥Vyhotovíme hasičské kalendáre na rok 2025

Výsledky parlamentných volieb do NR SR 2023

Volebná účasť : 360 platných hlasov 66,3 %

KDH : 102 hlasov 28,33%

SMER – SD : 71 hlasov 19,72%

HLAS : 43 hlasov 11,94%

OĽANO a PRIATELIA : 34 hlasov 9,44%

PS : 26 hlasov 7,22%

SNS : 21 hlasov 5,83%

Republika : 20 hlasov 5,55%

SAS : 19 hlasov 5,27%

DEMOKRATI : 9 hlasov 2,50%

SME RODINA : 6 hlasov 1,66 %

ĽSNS : 4 hlasy 1,11%

MODRÍ : 3 hlasy 0,83%

KSS . 2 hlasy 0,55%

Informácia o voľnom pracovnom mieste

V zmysle § 84 ods. (1) zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogického zamestnanca.

Názov zamestnávateľa: Základná škola s materskou školou Spišské Hanušovce
Sídlo zamestnávateľa: Spišské Hanušovce 66, 059 04  Spišské Hanušovce
Kontakt: Mgr. Róbert Drienovský, 0902 100 182, robert.drienovsky@gmail.com
  zs.sphanusovce@gmail.com
Kategória zamestnanca: učiteľ
Podkategória zamestnanca: učiteľ pre 2.stupeň základnej školy s aprobáciou dejepis
Informácie :

V zmysle § 84 ods. (1) zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogického zamestnanca.

Názov zamestnávateľa: Základná škola s materskou školou Spišské Hanušovce
Sídlo zamestnávateľa: Spišské Hanušovce 66, 059 04  Spišské Hanušovce
Kontakt: Mgr. Róbert Drienovský, 0902 100 182, robert.drienovsky@gmail.com
  zs.sphanusovce@gmail.com
Kategória zamestnanca: učiteľ
Podkategória zamestnanca: učiteľ pre 2.stupeň základnej školy s aprobáciou anglický jazyk
Informácie :

Informácia o podporenom projekte z PSK

Výzva: Výzva Predsedu PSK

Názov žiadateľa: Obec Spišské Hanušovce

Názov akcie/projektu: Vybavenie kuchyne kultúrneho domu

Termín realizácie akcie/projektu: 15.2.2023 – 15.11.2023

Miesto realizácie akcie/projektu: Spišské Hanušovce

Schválená výška dotácie: 2 500,00 €

Správa o vyhodnotení realizácie projektu

Cieľ a hlavný prínos projektu Zámerom projektu je nákup vybavenia kuchyne kultúrneho domu.

„Výzva predsedu PSK“  nám umožnila zapojiť sa do tohoto projektu  a tým získať  finančné prostriedky na kompletné vybavenie a možnosť spustenia prevádzky kuchyne, ktorá chýbala  pri akejkoľvek akcii.

Na základe zmluvy č. 925/2023/ORP sme dočasne vyčlenili vlastné finančné prostriedky  na tento účel  a môžeme konštatovať, že kuchyňa je  vybavená.

Vďaka podpore  Predsedu PSK sa nám podarilo zakúpiť : Chladiaca skriňa R 400L , Chafing Dish GN 1/1 , Polievková misa TERINA – 2,7 lit., Sada nožov Kurt Scheller – 9-dieln ,Džbán na vodu Timeless – 1,44 L,Vysoký hrniec s pokrievkou Budget Line – 25 l | Hendi, Plynová varná stolička 6 kW, Elektrická grilovacia doska – 73cm – 4,4kW – hladká,  Varník horúcej vody – 10 l , Plynová panvica Bake Master Maxi – 11,6 kWh, Doska na krájanie, Lyžica na servírovanie S dĺžkou 350 mm, Obracačka KITCHEN LINE, Nerezový hrniec – 98 l – veko | RCST-98LI-E, Hrniec vysoký s pokrievkou – 50 l, Kotlík na polievku – 10 l

.

Skip to content