Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

News

Deň matiek

Nedeľa patrila všetkým mamkám❤

Deň matiek sme si uctili príjemným posedením a krásnym kultúrnym programom, za ktorý ďakujeme žiakom našej Materskej školy pod vedením p. učiteľky Talárovej, Džurňákovej, Sulírovej, Barľakovej, Školského klubu pod vedením p. vychovávateľky Krempaskej, Základnej umeleckej školy pod vedením p. učiteľa Baku a FS Kútniček pod vedením p. učiteľlky Kostkovej.

Takto potešili srdce každej mamke a spríjemnili nám všetkým nedeľné popoludnie.

💗ĎAKUJEME 💗

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2022

Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2022

Obec Spišské Hanušovce v zmysle § 4 ods. 6 zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o  Enviromentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2022.

Úroveň vytriedenia odpadu za rok 2022 je 73,75 %.

Sadzba poplatku pre rok 2023 za uloženie zmesového komunálneho odpadu (200301) a objemného odpadu (200307) na skládku odpadov je  11,-€ za  1tonu odpadu.

Stolnotenisový turnaj

V sobotu 21.01.2023 sa v našej školskej telocvični konal turnaj v stolnom tenise. Turnaja sa zúčastnilo 20 súťažiacich. Súťažilo sa v dvoch kategóriách: súťažiaci do 15 rokov a súťažiaci nad 15 rokov.  V prvej kategórií do 15 rokov prvé tri miesta obsadili a pohár starostu obce si odniesli:  1. miesto: Matej Drienovsky (Spišské Hanušovce)2. miesto: Alex Zajonc (Reľov)3. miesto: Michal Danielčák (Reľov)  V druhej kategórii nad 15 rokov, prvé tri miesta obsadili a pohár starostu obce si odniesli:1. miesto: Denis Vojtičko (Kežmarok)2. miesto: Juraj Firta (Kamienka)3. Dávid Ovšonka (Matiašovce – Potok) Všetkým srdečne blahoželáme a zároveň sa chceme poďakovať za peknú účasť 

 Veríme, že sa o rok vidíme opäť.

https://photos.app.goo.gl/ohfSswQ14oQgwbw59

Hanušovský ples 2023

Milí naši hostia Hanušovského plesu 2023. Nech sa páči zopár záberov so sobotňajšieho večera. Veríme, že ste sa všetci dobre zabavili. Ďakujeme vám všetkým za hojnú účasť, skupine AMOR za skvelú zábavu, dievčatám z BAILA MAGIC LADIES za úžasný program, kuchárom za skvelé jedlo zo Zamočku, obsluhe, fotografovi Jankovi Gemzovi, Kvetinárstvu Callia- Janke Zajoncovej za nádhernú výzdobu, sponzorom za ceny a všetkým ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na príprave Hanušovského plesu 2023.Už teraz sa tešíme sa na repete 3.2.2024 

https://photos.app.goo.gl/RJqHpUDS47d23Z82A

Ploty stavať netreba

V podvečer druhého vianočného sviatku nám naši ochotníci predstavili divadelnú veselohru od Ivana Izakoviča „Ploty stavať netreba“ pod vedením p. Bohuša Veselovského.Počas celých štyroch dejstiev sme sa všetci výborne zabavili. Divadelné predstavenie malo veľký úspech. O tom svedčila preplnená sála KD.Všetkým ochotníkom veľmi pekné ĎAKUJEME!

https://photos.app.goo.gl/UYEAS7XZTGGfbFhJ8

Ustanovujúce zasadnutie OcZ

Dňa 23.11.2022 sa v kultúrnom dome v Spišských Hanušovciach uskutočnilo ustanovujúce obecné zastupiteľstvo. Oznámenie o výsledkoch volieb starostu a výsledky volieb obecného zastupiteľstva predniesla predsedníčka volebnej komisie pani Margita Budzáková. Po slávnostnom zložení sľubu starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva odovzdala pani Margita Budzáková osvedčenie o zvolení a pán Ing. Jozef Dudžák odovzdal insígnie novozvolenému starostovi Ing. Jozefovi Pazerovi. Po príhovore starostu obce nasledovalo zasadnutie obecného zastupiteľstva podľa schváleného programu. Do funkcie zástupcu starostu bola menovaná pani poslankyňa Mgr. Dominika Frankovská. Novozvolenému starostovi a novozvolenej pani poslankyni a pánom poslancom prajem veľa dobrých nápadov. trpezlivosti a správnych rozhodnutí.

Skip to content