Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Projekt Ekofond SPP – ZELENŠÍ ŠKOLSKÝ AREÁL

V uplynulom školskom roku sa Základná škola s materskou školou Spišské Hanušovce zapojila do projektu v grantovom programe Regióny 2023/2024. Cieľom projektu, ktorý podporil Ekofond SPP n. o., bolo vybudovať zelenší školský areál, ktorý by bol prístupný žiakom, vyučujúcim a obyvateľom obce Spišské Hanušovce. V rámci projektu sa zriadil v areáli školy ovocný sad, následne sa vysadili listnaté, ihličnaté stromy a kry. V nových vyvýšených záhonoch sa začali pestovať liečivé byliny. Súčasne sa osadili nádrže na zachytávanie dažďovej vody, zrenovovali sa lavičky a v neposlednom rade vznikol priestor na kompostovanie.

Prostredníctvom vytvoreného areálu bude našou snahou žiakov vzdelávať, a to nielen po vedomostnej stránke v rámci jednotlivých vyučovacích predmetov, ale aj naďalej rozvíjať ich zručnosti pri starostlivosti o dané rastliny.

Veľká vďaka patrí žiakom, zamestnancom školy a dobrovoľníkom obce, ktorí sa podieľali na realizácii projektu.

Skip to content