Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2023

ZVEREJNENIE INFORMÁCIE O ÚROVNI VYTRIEDENIA KOMUNÁLNYCH ODPADOV ZA KALENDÁRNY ROK 2023

    Obec Spišské Hanušovce, zastúpená starostom obce Ing. Jozefom Pazerom zverejňuje informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2023 v zmysle zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:

ÚVKO = (200101) + (200102) + (200103) + (200104) + (200125) + (200126) + (200135) + (200136) + (200139) + (200105) + (200301) + (200307)

                     206 549

ÚVKO =——————– x 100  = 71,23 %

                    289 973

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2023 v obci Spišské Hanušovce je 71,23 %.

Sadzba poplatku pre rok 2024 za uloženie zmesového komunálneho odpadu (200301) a objemného odpadu (200307) na skládku odpadov je  11,-€ za  1tonu odpadu.

Skip to content