Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Výročná členská schôdza DHZ

Dňa 30. decembra 2023 sa konala výročná členská schôdza dobrovoľného hasičského zboru ,kde sme zhodnotili svoju činnosť za rok 2023 a stanovili si plány na rok 2024.

Schôdze sa zúčastnili :okrskový delegát Jakub Dlhý, predseda OSP Niedzica Adam święty, členovia dhz a detí

Organizácia DHZ má 57 členov a 19 mladých hasičov

Výjazdy a akcie v roku 2023

➡️20.1.2023 Školenie prvej pomoci pod vedením záchrana Jozefa Pazeru

➡️23.1.2023 výjazd č.1. – orezávanie stromu zamostami spadnutý strom na telekomunikačný stĺp

➡️25.1.2023 výjazd č.2. – čistenie ČOV BJ 13

➡️31.1.2023 výjazd č.3. – požiar komína

➡️03.02.2023 súťaž mladých hasičov v Spišskej Starej Vsi

➡️04.02.2023 výjazd č.4. – zhadzovanie snehu zo strechy a odpratávanie spadnutého stromu

➡️18.02.2023 Obecná zabíjačka

➡️18.03.2023 výjazd č.5. umývanie cesty a zametanie cesty po zimnom období

➡️28.04.2023 výjazd č.6. doplnenie vody do frézy, frézovanie cesty na nižnom konci obce

➡️03.05.2023 výjazd č.7. prepláchnutie kanálov Červený Kláštor – Smerdžonka

➡️04.05.2023 výjazd č.8 prepláchnutie priepustov po frézovaní na hlavnej ceste

➡️05.05.2023 Jarné upratovanie v obci spolupráci zo ZŠ Spišské Hanušovce

➡️07.05.2023 sv. omša na slávnosť patróna hasičov Sv. Floriána

➡️13.05.2023 okresná detská súťaž v Spišskej Belej

➡️14.05.2023 okresná súťaž dospelý v Spišskej Belej

➡️26.05.2023 stavanie mája pred obecným úradom

➡️28.05.2023 IX. Ročník detskej hasičskej súťaží

➡️01.06.2023 Deň deti – ukážka techniky a súťaže pre detí.

➡️25.06.2023 výjazd č.9 – požiar auta

➡️01.07.2023 výjazd č.10. asistenčná služba – jánska vatra

➡️02.07.2023 výjazd č.11. asistenčná služba zamagurská deviatka

➡️03.07.2023 upratovanie zbrojnice kontrola techniky

➡️16.07.2023 výjazd č.12 čistenie odpadu BJ 13

➡️05.08.2023 Memoriál Karola Pazeru 4. ročník súťaže železný hasič.

➡️06.08.2023 Dni obce slávnostná sv. omša

➡️24.09.2023 Dni obce Osturňa – posviacka štandardy

➡️25.09.2023 výjazd č.13. – Taktické cvičenie v DSS Spišské Hanušovce

➡️30.09.2023 výjazd č. 14. taktické cvičenie v CIME Spišskej Belej

➡️28.10.2023 súťaž mladých hasičov o pohár prezidenta DPO vo Svite

➡️02.11.2023 výjazd č.15. čistenie kanalizácie v obci

➡️14.12.2023 výjazd č. 16. vešanie vianočnej výzdoby

➡️19.12. 2023 výjazd č. 17. čistenie kanálu

➡️22.12.2023 výjazd č. 18. čistenie kanálu

➡️22.12.2023 roznášanie kalendárov na rok 2024

Plán na rok 2024

🔥Podľa rokovacieho poriadku uskutočníme počas roka jednu členskú a minimálne 6 výborových schôdzí.

🔥V rámci okrsku sa zúčastníme previerky pripravenosti hasičských družstiev.

🔥Hasičskú techniku zverenú do opatery DHZ budeme pravidelne ošetrovať, aby bola zabezpečená jej sústavná pohotovosť.

🔥Oboznámime obyvateľov obce s ochranou pred požiarmi formou obecného rozhlasu.

🔥Vykonáme preventívne prehliadky obytných domov a hospodárskych budov.

🔥Na veľkú noc sa zúčastníme stráženia božieho hrobu

🔥Na sv. Floriána patróna HASIČOV sa zúčastníme slávnostnej sv. omše

🔥Vykonáme čistenie kanalizácie v obci.

🔥Zúčastníme sa slávnostnej procesie na sviatok Božieho Tela.

🔥V spolupráci s Obecným úradom budeme pokračovať v starostlivosti o objekt Požiarnej zbrojnice.

🔥Pripravíme X. ročník hasičskej súťaže mladých hasičov

🔥Na počesť dňa MDD usporiadame akciu „Hasiči deťom“

🔥Pripravíme V. ročník súťaže „Železný hasič“

🔥Podľa potreby a požiadaviek starostu obce sa zúčastníme na asistenčnej činnosti na akcii „Dni obce“

🔥 asistenčná služba na bežeckých pretekoch Zamagurská deviatka

🔥Vyhotovíme hasičské kalendáre na rok 2025

Skip to content